Nasze sukcesy ? w książce

Sty 23

Do bibliotek trafił II i III tom DZIEJÓW REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO, seryjnego wydawnictwa Urzędu Marszałkowskiego.  Obie publikacje to  pokłosie ogólnopolskich konferencji naukowych i dydaktycznych, organizowanych  przez Urząd Marszałkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  Pierwsza z nich poświęcona jest etnicznym, religijnym, narodowościowym oraz  społecznym konfliktom i sporom w regionie, druga, zatytułowana: ?W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie? ? życiu gospodarczemu.  Wśród autorów zamieszczonych w II tomie tekstów znalazła się nauczycielka naszego gimnazjum, pani Maria Starosta.   Jej artykuł rozpoczyna się opowieścią o codziennym życiu Żydów w przedwojennym  Dobrzyniu.  Dowiadujemy się, że już od wschodu słońca w miasteczku słychać było odgłos końskich kopyt, a w powietrzu rozchodził się zapach świeżego pieczywa. Miasteczko budziło się do życia w gwarze  Taką jego  wizję utrwaliła dla nas była uczennica ?Działyńskiego? – Wiktoria Braun, jedna z uczestniczek projektu pt. „Wieczór Kultury Żydowskiej – kochali to miasto jak my kochamy”. Projekt  był realizowany w okresie od stycznia do kwietnia 2010 roku w Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu. W artykule pani Maria wspomina również o tym, że Golub i Dobrzyń dopiero w 1951 roku stały się jednym miastem. Dowiadujemy się, że częścią programu była prezentacja multimedialna, w której mieściły się zarówno zdjęcia jak i wspomnienia dawnych mieszkańców. Uczniowie gimnazjum zajęli się poszukiwaniem śladów Żydów w dzisiejszym Golubiu- Dobrzyniu. Po długich przygotowaniach po raz pierwszy projekt zaprezentowano publicznie 28 kwietnia 2010 roku w golubsko-dobrzyńskim Domu Kultury. Najważniejszym jego celem była próba zmiany wyrosłego ze stereotypów złego podejścia ludzi do kultury żydowskiej jak i do samych Żydów, którzy w rzeczywistości byli po prostu osobami innego wyznania mieszkającymi obok nas, Polaków. Aby ten cel osiągnąć w wydarzeniu nie mogło zabraknąć tradycyjnych tańców, śpiewów – między innymi najstarszego dobrzyńskiego Żyda – Icka Dobroszklanki oraz tradycyjnych żydowskich potraw. Pani Starosta porównuje pracę nad projektem  ?żydowskim? z innym ? realizowanym w  szkole  w 2007 roku ? „Oni kiedyś tu żyli”, w wyniku  którego powstała książka pod tym samym tytułem. Opowiada ona o życiu i działalności 17 nieżyjących, zasłużonych mieszkańców naszego miasta. Wyżej wspomniane: projekt i książka uzupełniają się wzajemnie, tworząc obraz dziejów dwóch podzielonych, a tak bardzo ze sobą złączonych wspólną historią miast. Najwięcej miejsca w swojej publikacji pani Maria poświęca uczniom.  Pisze o...

Czytaj więcej