„Ćwiczę, uczę się, wygrywam”

Gru 19

„Ćwiczę, uczę się, wygrywam”

Jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia projektowych zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole. Jest to projekt w ramach programu  ?Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe ? Ćwiczę, uczę się, wygrywam? jest odpowiedzią na coraz częściej pojawiające się wśród dzieci i młodzieży agresję i różnego rodzaju patologie.  Wybrana grupa uczniów uczestniczyć będzie w zajęciach. Przygotowujemy dla nich atrakcyjną ofertę pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych, promujących aktywność fizyczną, sportową rywalizację, prawidłowe postawy społeczne oraz nawyki zdrowego i higienicznego trybu życia. Na realizację projektu złoży się pięć komponentów: – matematyczno-przyrodniczy, – językowy, – informatyczny, – terapeutyczny, – sportowo-wychowawczy....

Czytaj więcej