Zgłoszenia

Zapraszamy serdecznie do rejestracji w naszej edycji Ogólnopolskiego Biegu Tropem Wilczym 2017.

Organizator w dniu biegu pobiera wpisowe od uczestników w wysokości 9,00 zł. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:

  • pamiątkową koszulkę
  • pamiątkowy medal na mecie biegu
  • materiały edukacyjne
  • numer startowy z logiem Patrona biegu

Zgłoszeń można dokonywać WYŁĄCZNIE poprzez zamieszczone poniżej formularze:

   

Przed zgłoszeniem się należy zapoznać się z REGULAMINEM BIEGU.

Osoby niepełnoletnie w dniu biegu muszą posiadać ze sobą wypełnioną i podpisaną ZGODĘ RODZICA na udział w imprezie.

Korekty dotychczasowych zgłoszeń, lub rezygnację z udziału w imprezie należy przesłać na adres: pedagog@gdgimnazjum.pl