Zgłoszenia

Zapraszamy serdecznie do rejestracji w naszej edycji Ogólnopolskiego Biegu Tropem Wilczym 2018.

Organizator pobiera wpisowe od uczestników w wysokości 10,00 zł. Wpisowe należy uiścić do dnia 28 lutego – po otrzymaniu mailowej informacji o zakwalifikowaniu do udziału w biegu – przelewem na konto Rady Rodziców Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu 92948900022001000327400001, w tytule przelewu podając imię i nazwisko osoby zgłaszanej i wpis: „Tropem Wilczym”, lub osobiście w Sekretariacie Gimnazjum przy ul. Szkolnej 37. Brak odnotowanej wpłaty oznacza rezygnację z udziału w imprezie i uruchomienie rezerwowej listy uczestników w dniu 29.02.2018. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:

  • pamiątkową koszulkę
  • pamiątkowy medal na mecie biegu
  • materiały edukacyjne
  • numer startowy z logiem Patrona biegu

Zgłoszeń można dokonywać WYŁĄCZNIE poprzez zamieszczone poniżej formularze:

   

Przed zgłoszeniem się należy zapoznać się z REGULAMINEM BIEGU.

Osoby niepełnoletnie w dniu biegu muszą posiadać ze sobą wypełnioną i podpisaną ZGODĘ RODZICA na udział w imprezie.

Korekty dotychczasowych zgłoszeń, lub rezygnację z udziału w imprezie należy przesłać na adres: pedagog@gdgimnazjum.pl