Strajk zawieszony

Kwi 26

Informujemy, że w związku z zawieszeniem strajku nauczycieli od dnia 29.04.2019 lekcje w Gimnazjum im. I. Działyńskiego odbywają się normalnie. Uczniów zapraszamy do szkoły, a Rodziców prosimy o dopilnowanie obecności dzieci na zajęciach edukacyjnych....

Czytaj więcej

W piątek 26.04 Drzwi otwarte w szkołach średnich w mieście

Kwi 25

W piątek 26.04 Drzwi otwarte w szkołach średnich w mieście

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie W związku z brakiem możliwości zorganizowania zajęć w dniu 26.04.2019 oraz w związku z prośbami płynącymi z lokalnych szkół średnich w dniu 26.04.2019 zajęcia lekcyjne nie odbędą się. W zamian za to w ramach preorientacji zawodowej proponujemy wszystkim uczniom Gimnazjum udział w Drzwiach otwartych organizowanych w tym dniu przez Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, oraz Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Drzwi otwarte które mają na celu prezentację oferty edukacyjnej szkoły w wymienionych wyżej szkołach odbywają się w piątek 26.04.2019 od godziny 9.00.    ...

Czytaj więcej

Plan na czwartek 25.04.2019

Kwi 24

Plan lekcji na czwartek 25.04.2019 W związku z przedłużającym się strajkiem w czwartek 25.04.2019 odbędą się wyłącznie zajęcia z matematyki i geografii.  ...

Czytaj więcej

Wracamy częściowo do zajęć

Kwi 23

Wracamy częściowo do zajęć

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice. Strajk nauczycielski trwa nadal – część nauczycieli zgodnie z prawem kontynuuje protest, część zdecydowała się wrócić do pracy. W trosce o realizację programu wznawiamy w dniu 24.04.2019 (środa) możliwe do realizacji zajęcia lekcyjne. Nie oznacza, to powrotu do zajęć na stałe – każdego dnia do godziny 14.00 podawać będziemy plan możliwych zajęć na następny dzień – w miarę rozwoju sytuacji, lub podamy decyzję o odwołaniu zajęć w konkretnym dniu. Liczę jednak, że uda się w najbliższym czasie organizować zajęcia lekcyjne choć w ograniczonym zakresie. Poniżej podaję plan lekcji na środę – bardzo proszę o dopilnowanie aby uczniowie pojawili się na zajęciach w wyznaczonych godzinach. Bardzo proszę również o codzienne śledzenie strony www szkoły i profilu na FB. Adam Kałużny...

Czytaj więcej

Egzamin Gimnazjalny – harmonogram

Kwi 09

Egzamin Gimnazjalny – harmonogram

Szanowni Rodzice i Uczniowie Od jutra – środy 10.04.2019 r., zaczynają się egzaminy gimnazjalne. Pomimo trwającej akcji strajkowej w naszych szkołach chcemy, aby ten najważniejszy dla Was egzamin przebiegł możliwie spokojnie i owocnie. Dzięki połączeniu komisji egzaminacyjnych Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu i Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego informujemy, że tegoroczny Egzamin Gimnazjalny odbędzie się. W związku z tym tak jak zapowiadaliśmy wcześniej prosimy uczniów o przygotowanie się do tego ważnego sprawdzianu i stawienie w szkole w wyznaczonych w harmonogramie terminach.   Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00   Część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 z zakresu matematyki – godz. 11:00   Język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek) na poziomie podstawowym – godz. 9:00 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00    ...

Czytaj więcej

Strajk od poniedziałku

Kwi 07

Strajk od poniedziałku

Szanowni Państwo Jak podały media rząd nie osiągnął porozumienia z największym związkiem, który wszczął protest w Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu – Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Wszystko więc wskazuje na to, że w poniedziałek 08.04.2019 szkoła będzie objęta strajkiem nauczycieli i nie odbędą się zajęcia lekcyjne. W związku z tym proszę wszystkich Rodziców i Uczniów naszej szkoły o rozważenie możliwości pozostawienia uczniów w domu. W szkole odbywać się będą jedynie prowadzone przez dyrektora zajęcia opiekuńcze dla tych uczniów, którzy nie mogą pozostać w domach. O bieżącej sytuacji i o tym kiedy zajęcia zostaną wznowione będziemy informować na bieżąco – proszę śledzić informacje na stronie szkoły i Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia....

Czytaj więcej

Informacje o strajku w Działyńskim

Kwi 04

Informacje o strajku w Działyńskim

Szanowni Państwo W związku z tym, że w Gimnazjum im. I. Działyńskiego w wyniku przeprowadzonego referendum strajkowego nauczyciele opowiedzieli się za przeprowadzeniem bezterminowego strajku, informuję, że w przypadku rozpoczęcia strajku w dniu 08.04.2019 nie odbędą się zajęcia lekcyjne. W związku z powyższym bardzo proszę o rozważenie możliwości nieprzysyłania w czasie strajku dzieci do szkoły. Jeśli nie będziecie Państwo mieli możliwości zapewnienia opieki dzieciom – zajęcia wyłącznie opiekuńcze w tym czasie będzie organizować dyrektor szkoły i nauczyciele, którzy nie podejmą strajku. Jak zapewne Państwo wiedzą strajk planowany jest bezterminowo – zawsze aktualne informacje na temat strajku i tego kiedy zajęcia rozpoczną się ponownie będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej i na naszym profilu na FB. http://gdgimnazjum.pl/,  https://www.facebook.com/gdgimnazjum/ Jednocześnie informuję, że dyrektor szkoły zgodnie z zarządzeniem MEN podjął kroki, aby zapewnić uczniom możliwość przystąpienia do egzaminu w planowanym terminie....

Czytaj więcej